Albo gdy "socjalizm" będzie oznaczać duże państwo socjalne

Zgodnie z przedstawionymi źródłami, kluczową cechą socjalizmu jest społeczna (nie prywatna) własność środków produkcji. Demokracja socjalistyczna była koncepcją rozwijaną w ramach myśli socjalistycznej, zakładającą demokratyczne mechanizmy sprawowania władzy i podejmowania decyzji w ustroju socjalistycznym.
Źródło wyjaśnia, że w demokracji socjalistycznej "zasięgiem swym objęła całe społeczeństwo, dzięki czemu stała się demokracją rzeczywiście ogólnonarodową" z bezpośrednim udziałem obywateli w podejmowaniu kluczowych decyzji. Jednak nadal zakładano społeczną własność środków produkcji.
Źródło przedstawia koncepcję "socjalizmu demokratycznego" jako odróżniającą się od komunizmu i zakładającą demokrację polityczną, gospodarczą i społeczną, ale również nie odrzucającą społecznej własności kluczowych gałęzi gospodarki.